• Een nieuwsreportage draaien naar de regels van de kunst.

  4 uur

  225 euros
 • Een innemend portret van een persoon volgend de regels van de kunst.

  8 uur

  250 euros
 • Geef uw kijkers het gevoel dat ze erbij waren.

  8 uur

  250 euros

©2020 by XC. Proudly created with Wix.com

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever, Xander Cottens. Xander Cottens is aangesloten bij JAM.