Krantenfoto

Persfoto aankopen

U zag een mooie foto in de krant en u wil die hebben voor uw persoonlijke verzameling? Dat kan.

Klik hieronder op de foto('s) die u wil aankopen.

LET WEL: het gaat hier om een digitaal bestand geen drukwerk.

©2020 by XC. Proudly created with Wix.com

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever, Xander Cottens. Xander Cottens is aangesloten bij JAM.