20200623-_MG_0996.JPG

Portfolio

Bekijk hieronder een greep uit mijn werk voor verschillende mediabedrijven en organisaties. 

VIDEO

 

FOTO

 

TEKST

 

©2020 by XC. Proudly created with Wix.com

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever, Xander Cottens. Xander Cottens is aangesloten bij JAM.